is toegevoegd aan uw favorieten.

Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tönelesp'ez: m

'sophia.

Laat mij gaan; zeg ik u, of beef voor mijne wöe- ] de. Ik wil nu volitrekt gaan. (Zij Ml gaan) de amptman (^aat voor d' deur jtaan eii trekt zijn' degen.)

Hiér moet gij andere wapenen hebben, dan bw wujcr, om mijn degen af te pareereïi. Denkt gij dat ik nu voor een vrouw bang' ben, na dat ik met een' man gevogten heb? ik heb mijn" leven voor uwe eer gewaagd; nu wil ik, of de duivel haal me, het ook voor de mijne doen. Niet van hier of gij zijt een kind des doods.

SOPHIA,

• Monfter! gij trekt den degen tegen uwe eigfi vrouw?

de amptman

Zo gij mij niet tot een monfter- maakt, dan ben ifc 'er geen —- maar niet van hier, ik waarfchouw u.

sophia.

Wilt gij mij om 'tleven brengen, Barbaar! wilt gij eene arme vrouw om 'tleven brengen, die buitenftaat is van zich te verdedigen ?

de amptman.

Noch traancn, noch bedreiging, noch goede noch kwaade woorden zijn in (laat, mij van befluit te doen veranderen. Uw juk is mij lang genoeg tot laft ge-: weeft; nu wil ik het niet langer dragen, en daar ik: gecne de minfie hoop op uwe beterfchap heb r zo za! het befte wezen, dat wij van elkander' fcheiden; dus1 zult gij morgen mijn huis hebben te verlaten.

G s 9'