is toegevoegd aan uw favorieten.

Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ut HET BLAADJE IS OMGEKEERD.

moet bekennen, dat het mijnen hoogmoed beledigt, heinde toeflemming uwer dogter te danken te hebben. Hij, die in ftaat is een vrouwelijk fchepfel te overreden, om tegen haaren zin te handelen, verdient waarlijk den naam van een zeer vermogend man.

DE AMPTMAN.

Uwe aanmerking is gegrond. Zeker moet hij eene geheime kunfl van overtuiging bezitten. Het verftandigfte dierhalven is, hem de wegen toetefluitcn, langs welken hij zijne kunfl zoude kunnen uitoeffenen.

ZEVENDE TONEEL.

HAMSTER, WILLEM, (dg VOOfigetl.) D 3 AMPTMAN.

w

\r ces welkom oude vriend! welkom Brand! — nu ik hoop gij ztilt uw woord houden, en dezen avond in vrede en vrolijkheid met ons doorbrengen.

L O ü E V/ IJ K.

Hoe, heer Amptman.' dezen komen op uw verzoek

hier ?

DE AMPTMAN-

Ja, mijne vrouw heeft heden den Kaptem beledigd, nu wil ik hem toonen, dat ik meefter in huis ben.

HAMSTER.

Geluk, oude! dat verheugt mij.

DE A M P T M A N,

Ik dank u- wit-