Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 L 7 S P E L. 2g

Wat zyn zy braaf en goed, Vol eerlykheid en moed! Koe wensch ik dat gy thans, als ik, zo vrolyk waart!. Lieve Vryheid ! blyf ons by, En elk' braaven!

Nou met ons beiden, broêr! (Zy zingen famen elk Immie aria, nadat zy gezongen hebben, zegt de Schout:')

DE SCHOUT.

Zeer goed, Hendrik! zeer goed, myn vrindi

MATHYS.

HoeJ gy hebt nog niet gezongen, Jansje?

JANSJE.

ARIA.

Gy, die oneindig zyt, en goed!

Doe onzen wensch gelukken , Zorg dat de Vryheid blyv' behoed, Laat ons nooit weêr verdrukken, Duldt nimmer dat een dwingeland, Voortaan een kind met woeste hand Durft van de moeder rukken 1

DE SCHOUT.

Zeer welt zeerwel; myn vrinden! wy zullen aller

vof

Sluiten