Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN,

MiCHiEL, een boer.

k t r y n , zyne vrouw.

lucette, hunne oudfle dochter.

s t y in t j tt , hunne jongfte dochter.

klaas, een jonge boer, verliefd op Lucette.

j o h a n , een boerenknecht.

een eingelsciie kapitein. EfcN engelsche sergeant. EEN engelsche stalknecht. TWEE fransche officieren.

ZWYGENDEN.

EENIGE fransche soldaaten. EENIGE engelsche soldaaten. eenige boeren en boerinnen.

Eet ftuk fpeelt in een dorp , dat verre van de provincie Holland gelegen is. Het tooneel verbeeldt een pachthoeve met verfcheiclen uitgangen.

Sluiten