Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

hy vlucht naar de zee. Eutymus verwoed vliegt de, zelve na De Geest vlucht op een der Rotzen, die over, de Zee uitfteken, alwaar hy door Eutymus gevolgd wordt , doch zo dra deze dezelve wil aangrypen, itort het Spook zich in de zee neder.

Op dit ogenblik verandert alles van gedaante , de duisternis verdwynt, het graf is niet meer te vindende tempel is ingeftort en 't altaar in den grond ge'zonken. ° 8

Het volk is uitgelaten van vreugde; Eutymus wordt in triomf op 't toneel gevoerd, het volk beïeverd Zich om hem hunne erkentenis te betonen, zy zien hem als een Befcherm-Engel aan, die gezonden is tot verlosdng van hun gefolterd Vaderland.

Eucharis bevindt zich in zyne armen, zy is uitgelaten van vreugde, en men voert hen beiden van't toneel af om hun huwelyk te voltrekken,en om Eutymus te kronen. '

Het toneel verandert en verbeeldt een Zaal', Bedienden brengen een Sopha.

Eucharis door agt jonge Meisjes binnen geleid, wordt op de Sopha geplaatst, zy ontvangt de gelukwenfchingen van alle.

Vier dezer Meisjes beïeveren zich om Eucharis van de onerklederen en fieraden te ontdoen, terwyl de andere vier een aangename ,dans uitvoeren.

Eutymus gekleed in een bruiloftsgewaad wordt door agt Jongelingen binnen geleid. Deze oprechte minnaar treedt met befchroomdheid naar Eucharis, hy verbeeldt zich altoos onwaardig te wezen het geluk daar hy naar haakt. Eucharis doordrongen van ene liefde die gelyk is aan hare dankbaarheid, vliegt naar hem toe en toont opentlyk de gevoelens die in haar ziel omgaan j zy wil hem met haar eigen handen kronen , riy itelt er zich tegen, doch vruchteloos. De liefde van Eucharis en de vriendfehap van zyn cameraden verplichten hem die eerbewyzen te ontvangen, die zyn

deugd

Sluiten