Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL» 2jf

Het vreesfelijk gedruis, dat mij ftraks klonk in de oo-

(ren,

Beklemde mijne ziel, en kon mijn hart doorbooren! Wat een befturven mond! 't is hier niet wel gegaenj

Sigismund.

Die fchelmfche Simon dorst mij hoonen en verfinaên, Ja mij, zo onbefchoft, om zijn betaeling vraegen, Dat ik, in woede, hem heb op het hoofd geflaegen! - 'k Wed, dat hij, in 't vervolg, het niet meêr waegen

(zal!

Mevrouw Sigismumd.

Och! wat hebt gij gedaen! wie weet, wat dit geval Ons zal berokkenen! och! had gij dit gelaeten!

Sigismund.

Verban uw' valfchen fchroom ! wil toch zo dwaes niet

(praeten!

Wie heeft ons hier gezien? wie is 'er bij geweest? 'k Zal blijven bij mijn ftuk (zijt daer in niet bevreesd) Dat hij het eerst mij heeft wreedaertiglijk befprongen, En, in zijn woede, naer mijn leven heeft gedongen; Dat ik mij weeren moest, en hem niet kon ontvliên. Hoe zal 't dan weezen? wat voor kwaed kan mij ge-

(fchiên? Me-

Sluiten