Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j TWEE EN TWINTIGSTE GESPRE&. 165

Se reisgenooten o£ de zee zeer ftormachtig weer aantrof, waar van 't gevolg was, dat hy fchipbreuk leed by 't eiland Melite nu Maltha genaamd; doch men verloor alleen 't fchip zonder dat 'er iemand by omkwam.

MIETJE.

Ik lees Hand. xxvm, dat 'er op dat eiland Barbaren woonden, waren dit geen wreede menfchen ? Ik heb altyd een 'affchrik van Barbaren.

VADER.

De Romeinen, waren gewoon om zulken, welke geen Latyn noch Grieksch fpraken en daar door wat onbefchaafder waren, dien naam te geven, zonder dat dit ziet op eenige wreedheid. Dit blykt, want die eilanders waren ongemeen vricndelyk jegens paulus en de overige fchipbreukelingen, zy namen hen in hunne wooningen wegens den regen, en ftookte veel vuur, om dat 't koud was. Op die- eiland vielen tWee ongewoone dingen voor.

MIET-

Sluiten