is toegevoegd aan uw favorieten.

Liefde en rampspoed, of Het berouw der dwaaling, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.' «j

Caroline vil vervolgen; Mevr, Westron haar Echtgenoot ziende geeft aan de eerfte een teeken van zwijgen, dat door haar be~ greepen wordt. Allen blijven elkan. der verleegen fpraakloos aanzien.

DERDE TOONEEL.

westron. De voorigen.

westron, Mevrouw Westron of d& fchouder tikkende.

Een woordje Mevrouw!

Zij gaan op zijde. —— Caroline fluistert Romelia iets zagt aan het oor: waarop dezen langzaam ver' trekken.

VIERDE TOONEEL. westron, Mevrouw w e s t r o k.

westron.

Ik was daar zo fchoon op weg om den nadetenden gelukftaat van onze Dochter te overdenF 2 ken.