Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 de B R. A A V E ZOON,

waare liefde, welke gy voor haar voedt, zullen haar altoos beletten , ongelukkig te zyn. Maar wat zyt gy in ftaat te doen ? Giraut vraagt om zyn geld , dit hebben wy niet , en ik kan het nergens bekomen.

firmin.

Zyt gy by de Graavin gciveest?

marcelle.

Waar toe zoude zulks dienen ? Mevrouw de Graavin is zelve verlegen om geld: zy heeft een goed hart, di: weet ik; dan, zy is te arm om ons van cenigen dienst te kunnen wezen.

firmin, ter zyile.

Giraut zal komen, ik moet dus myn mocdec van hier vcrwydérën. — Luid. — Gaat eens by haar, ik raade u dit... ga eens by haar. Ik weet wel, dat zy niet in ftaat is , om u de duizend ryksdaalders te leenen: dan , het is heden dat de huur-ceel vernieuwd wordt; Giraut zal voorzeker ragtcr blyven , en dus is zy in ftaat, om een woord ten onzen voordeele te fpreken ; zy kan hem overhaalen , om ons tyd te vergunnen. Ga dus naar Mevrouw de Graavin; fpreek haar van Agathe; dit is haar peet-kind; zy bemint haar , en my ook ; vertel haar alle onze droefheid, en poog haar over te haaien, dat zy belang in ons neeme. Men kan het niet weten; zy zal u wel ligt cenigen raad geven; voor zeker zal zy u beklagen , en dit verfchaft nog altoos cenigen troost. Ca derhalven naar het kasteel,

moe-

Sluiten