Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B t q spel. 3f

TWEH TONEEL.

Rozine, Figaro.

Rozine \--cr\vovclercl7\ Ach! Mijn Heer, Figaro? wat ben ik biij van u te zien.

Figaro.

Hoe vaar je, Mejuffrouw?

Rozine. Niet al te wel , Mijn Heer Figaro ! Het verdriet verteert mij.

Figaro. ,

Dat geloof ik wel. Het maakt de gekken alleen iei.

R o z 1 n e.

Met wien fprak je daar beneden zoo ijverig ? Ik verftoud' niets, maar....

Figaro. Met een jonge Lachelier van mijn naastbcuaanden \ van de grootfte verwagting, vol geest, fentimenten, bekwaamheden, en van een zeer bevallig voorkomen. Rozine.

Och, zeer wel, verzeker ik? En hij heet?

Figaro. Lindor. Hij bezit niets. Maar zoo hij Madrid niet op ftcl en fprong verlaten had, zou hij daar een goede bediening hebben kunnen vinden.

Ro-

Sluiten