Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S p E L. -5

hebt wel gemerkt dat de jor.ge Baton van Zimmer aan u, voor alle anderen, zijn Hof maakt, federt eenigen tijd; wart, met alle uwe geleerdheid, zie ik u voor zoo afgetrokken niet aan, dat gij dit niet zoudt bemerkt hebben.

sophie.

Mij voor anderen? dit wist ik niet; hij floddert van de eene na de andere, zegt ijder dezelfde dougeurs, en eindelijk heeft hij mij, niet meer gezegd, dan u. Mama.

Mevrouw van hoogenhoofd.

Ha! ha! Zijt gij wat jaloers, nu ik zal u uw vrijer niet afueemen; en dat flodderen zal bij den * eer van Zimmer wel gsdaan zijn , wijl het fctajnt, dat hij zijn vleugels aan uwe fchoone oogen gebrand heeft. — In ernst , Meisje, dit is een partij, die ik voor u uitgezocht heb.

sophia, verfchrikt.

Voor mij ?

Mevrouw van h o o g e n h i o f d. Ja, voor u. Zijn Vader is eerfte Minister van de Finantie, en hij zelf denkt opperfiiantieraad te worden; zijn figuur is inneemend, hij is levendig, vernuftig, en ,naar den ftaat, dien h.t huis van Zimmer houdt, moet hij rijk zijn. sophie.

Men konde ook zoo wel het tegendeel ügtelijk —

B 5 Me-

Sluiten