Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£5 SCHULDEN ZONDER GELD TE BETALEN

aron.

Alle koete thingen ffünd thoch draai, her kaaftein!

de doktor

Eigentlyk

goedman.

Zyn aart is volftrekt onvcrbeterlyk ; de heiligfte verzekeringen, de plechtigfte eeden heeft hy niet gehouden. Thans ben ik tegen al zyn gevlei, tegen a]lc zyne ^ ftelde en loozc voorfiagen doof.

ruimstein, Jlaat zyn handen famen.

Ik ben tot ongeluk geboren ! Jeugd, verleiding, gelegenheid hebben my zo verre gebrast.

goedman.

Daarvoor heb ik u gewaarfchouwd. Myn grondregels en een goede opvoeding zouden u tot iets edelers gebragt hebben ■ toen wilde gy „iet horen: thans zult gy voelen. Uw op de boogefchool aangevangen teugelloos leven wilde gy hier vervolgen ; ik ontzeide u geen vermaak , liet u in vryheid, gaf u meer geld als ik eenmaal daarboven zal kunnen verantvvo.rden: het baatte niets. Gy hebt u-zelf den fteun gebroken (weemoedig, en my het hart.

de doktor.

Vergeef my, heer kapitein! by eenen géftudeerden komt het op eenige duizenden guldens , meer of min, niet aan ; een vet ampt geneest alles weder, eigentlyk.

goedman.

Hadt hy 'er nog iets geleerd! hy is een verloren burger van den ftaat, een deugniet!

n k

Sluiten