Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DE JOGDE N.

KROM. ,

Zo? en gij lacht nog daarenboven? is dit mijn dank ? 't is goed. (hij vertrekt.')

DERTIENDE TOONEEL.

LIZETTE GURLI. GURLI.

Ik had het doch nooit gelooft zo ik het niet gezien had; gij Jaat ukusfcben! en dat nog wel :van de Voogd!

LIZETTE*

Ik weet ook niet welk recht gij. hebt mij te beluisteren. Ik dacht gij waart met den vreemden iu den thuin?

GURLI..

Ja; en ik zoude nog bij hem zijn, waare papa niet nagekomen. Maar zo, kan ik geen goed woord fpreeken. Papa is te ernitig.

LIZETTE.

En... Wat noemd gij een goed woord? wat hebt gij dan wel te ïpreeken, dat papa niethooren mag?

GURLI.

Duizenderlei ... maar gij maakt mij boos, als gij mij meer vraagd. Genoeg, de vreemde Heer acht mij goed, Dit durf ik doch wel bekennen.

Sluiten