Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARMOEDE en GROOTHEID,

TOONEELSPEL.

EERSTE BEDRYF. EERSTE T O O N E E L.

Het tooneel is eens zaal, in liet huis van Peter Plum: hy zit aan eene theetafel eene pyp te rooien; Klaas ftaat voor hem, met beide handen in zyne rokzakken.

peter plum, klaas. k l a a s.

De gantfche ftad zegt dat mynheer een fchatryk man is.

plum, zyne flaapmuts verzettende. Den Hemel zy dank! ik kan leven.

klaas.

Wanneer ik myne liverei bezie...

p l u m.

Dan beziet gy een' bruinen rok.

klaas.

Die eene kleur heeft als rhabarber.

plum.

Hy is goed.

klaas.

Noch kraag, noch opflag.

A 4 plum.

Sluiten