Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 Het REVOLUTIONAIRE

ZrnTrrk;\h,aa7VeraI brengen ~ w<*' weg met de nog plaats hebbende denkbeelden omtrent de Uitoefening

fchouwburg wydt, maakt z,g by het vaderland Verdien"ely.c; want de fchouwburg is, wél beftuurd, een oefenfctorol der zeden — en wat de deutrd der uitoefenende voorwerpen betreft; ik heb u myne gedachten over den aart der Deugd reeds medegedeeld.

VKELCOKD.

Ik bewonder u! — Cn uwe dochters hebben zig da, bek,wamd,en bekwamen zig nog verder, in gezelfchrp aer javoone leerknaapen ?

STAND Al A N.

I en waarom niet ? gelyk ik gezegd heb,Burger!

c.e Deugd is waar men haar medebrengt . Myne fchil-

deres heeft zig by het cabinetfchilderen nog niet durven bepaalen, daarom blyft zy nog op de fabricq werken, en ook op die fabricq vereert men haare knnst te meerder, om dat zy , als ze op de fabricq komt, de Deugd medebrengt. MARIA, ais voorin, i > myne zuster Cutha; ina! Heil,

VEELGOED.

Maar Burger •ta««t»*n \ hoe is het mogelyk dat ffy het Ithoenmaaken en kleèremaaken voor uwe dochters hebt kunnen verkiezen ?

STAND M A N, UgchenJe.

Ik heb gedaan! Burger! gelyk meestal de geenen doen,

Sluiten