Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDEN. 31

kan brengen, dan zal u dit fchoemjen voorkomen, onder de gednante van een eerstgeboren muisjen , met een heel heel heel lange lange thart Ha daar is Moeder ook!

ZEVENDE TOONEEL.

De voorden. CHARLOTTE.

CHARLOTTE: zy beeft een geopende» briefin de hand.

Standman I 'zie daar eene tyding, die my zeer bedroeft,

STAfiDMAH.

Wat nu vteêr? {Na den brief gelezen te hebben.") Myn God! de dochter van onze vriendin Zorgerl — die ongelukkige vrouw! '.— en de knaap heeft het hazepad geko-

zen! ° Louifa reeds zes maanden zwanger!

MARIA, zeer verwon derd.

Wie?

STAN OMAN, ter-iuyl by den brief aan Matia geeft, die denzeivcn met aandacht leest.

Louifa! ( tegen Charlotte.) Zie daar nu een meisjen dat byna naast den predikftoel is opgevoed; dat Biets of nergens zag dan door de oogen van heure moeder; dat mei de Deugd zelve, 'onder de gedaante van een' jongeling, geene wandeling zoude hebben mogen doen ; zie daar, Charlotte! dat zo zorgvuidiglyk bewaakte meisjen, reeds zes maanden zwanger, niet alleen, maar zelfs in den hoogüen graad gefchouden!

Sluiten