Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 23

Op de ftraat. Men volg' dan de iiifpraak van de min ;

Het huwlyk doe elk minnaar beevenl 'T verdryft welhaast, uit ziel en zin ,

'T gevoel van een gelukkig leven, 'ï huwlyks genot, verveelend zoet, Veracht de min, vvyl 't afkeer voedt;

By haar is 't geluk van ons leven!

INES. CONSTANCE , GEORGINO.

Doet gy voordeel met dit geval: Doen wy voordeel met dit geval: De liefde zal u niet verlaaten ; De liefde zal ons niet verlaaten; Daar zy hen (leeds befchermen Daar zy hen (leeds befchermen zal, zal, Die fchandlyke ontrouw eeuwig Die fchandlyke ontrouw eeuwig haaten. haaten 1

Op de ftraat. Verwerp dan 't huwlyk, volgde mini Geniet, in nw jeugd, al 't genoegen. (De ferenade wordt op eene ruwe wyze geftoord; de in(irumenten worden aan ftukken ge/lagen; \r ontftaat een verward gefchreeuw en geraas.) INE S. O Hemel! wat is dat?

CONS TANCE.

Welk een eisfelyk gerucht!

GEORGINO: hy ziet door het vengfier. V/el duivels! wat zie ik daar? een' man in de niterfte vervoering van gramfchap! een' dolleman, die alle de inflrumenten kort en klein trapt; de arme muzikanten (laat en op de yjugt jaagt! - o welk een vertooB 4

Sluiten