is toegevoegd aan je favorieten.

De werfofficieren. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jj6 DE WÊRFO^FlCiÉREN.

»'J ROSE. Zo hij ze niet weer brengt, zal mij dien Heef Wél betalen (op Kittman wijzende,) dat is een mooi Heer, zie hem maar eens ter degen aan.

ZEVENDR1 TOONEEL. De vor'igen KAUTZER.

KAUTZER, tegen Rofe.

M ijn fchatje, gij moet bij de Ritmeesters vrouw tornen, die wil zelf met u handelen.

ROSE, tegen Bullo.k. Ziet gij nu, dat ik gelijk heb, en nu kom ik nog bij de Ritmeesters vrouw (tegen Kautzer;) ja! waar woont zij dan?

KAUTZER.

Gaa met mij, ik zal u bij haar brengen.

(Kautzer en Rofe vertrekken, Kittman wenkt Kautzer dat hij bij haar blijven moet.) WAARDIN, ter zijde. Ei, lk moet ook mee gaan; ja, men moet verfier denken; ( zij volgt hen.)

ACHT-