Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF DE GEBANNEN FILOZOOF. isr

Te recht, want 't is de wil van 't Volk!

Een lid mag nooit liet Volk weerfiaan,

Of fchoon het op zjn hoofd wou gaan.

En daarom , wijze Democriet!

Speelt toch alleen den Wijsgeer niet.

Befchouw de menfchen eo ze zijn;

Djc met hen meê, — voor 't minst in fchijn.

Want hij, hij draagt het grootfle kruis,

Die wijs wil zijn in 't zottenhuis.

Democritus.

Gij hebt geen ongelijk, Thrafil!

Maar 't baat mij niet, of fchoon ik wil.

De Kikkers zjn te zeer verdoold;

Al wierd ik gek, 'k moest echter voort.

Thrasyllus. Hoor, wat ik voor u heb verrigt. Ik was te zeer aan u verpligt, Dan dat ik onverfchillig waar,

In 't u bedreigende gevaar. ■ ■ Wanneer de Raad u haaien liet, Verzaakte ik uwe vrienjfchap niet, Ik heb als toen uw zaak bepleit, En in den vollen Rand gezeid, Dat gij, door peinzen dag en nagt, M'sfchicn tot zufferij gebragt, Zomtijds u iets ontvallen liet, Min voegelijk aan Democriet l

K 4 De.

Sluiten