Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rÓORBÈRICKt.

laat men, in dit geval, de mindere feilen toegeven aan ttyn verlangen om de natie fpoedig van nut te wezen.

Echter begeer ik dit werkje niet in het getal der .tydfchriften gtplaatit te hebben; naardien ik het ingericht heb om zo lang te mogen dienen ah der gelykheid gene volkomen lulde worde gedaan: ê! dat dit ge* wensc't tye'ftip eerlang moge verfchynen , en het dus niet langer nodig zy myn ftukje te lezen, of te fpelenldat dit binnen veertien dagen reeds ware! ik wenschte het, waarlyk !...

Neen, ik heb het gezegd, wy zyn in het maatfehap^ pelyk leven r.oJi verre van de ware gelykheid af: zo lang de begoedigde lieden het eerst den minvermogenden ie hand van broederfchap niet toereiken; zo lang zy met begrypen c'at de middelen, welken zy door de fortuin bezitten, hen geen ander Wezenlyk voorrecht boven hunne mindere broederen geven , dan het edel voor* recht van weldadig te kunnen wezen; zo lang zy v ermeetien voor hun goud flaven te mogen doen kruipen, en zich fchamen de genev,, die door hen bejlaan moeten , ook voor burgers te erkennen ; zo lang zal de ot.gelykheid by ons blyven voortduren : immers zyn het de meestver* mogenden, welken het best een voorbeeld van broeder-

fchap

Sluiten