Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T $ p E L. 19

4yn, fpring nu maar hals over kop in de vliet, en uw pyn zal bedaren.

angelika, htel zwaar zuchtende. Daar dan; help 'er my nu zo fchielyk moogelyk weêr uit, Katryn, want anders zal ik verdrinken.

katryn.

Ik zal. Sedert wanneer hebt gy van uw' minfeaar iets vernomen ?

angelika.

Niet federt hy naar 't leger trok.

katryn.

Hoe zo ?

a n ge l i ka.

Wel, omdat ik bang was dat de brieven in handen van myne tante mogten vervallen,zo wil* de ik niet hebben dat hy aan my zou fchryven , maar ik had 'er wel een andere reden voor.

katryn.

Ik bid u, laat my die ook hooren.

angelika.

Wel, ik dacht , als ik hem fchryf, en beloof om niemand dan hem alleen te beminnen, en ik dan naderhand van zin veranderde, hy my van ontrouw mogt verdenken, en my een wispeltuurige noemen.

katryn, ter zyde. Wat is dit toch een eenvouwdig onnoozel fchepzeltje! En zyt gy reeds van zin veranderd , mejufier ?

angelika.

Neen , inderdaad, Katryn, ik bemin hem meer dan alle de anderen.

katryn.

Dan alle de anderen! hoe, hebt gy 'er meer dan één'?

Sluiten