Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 25 TWEEDE TOONEEL.

MOYADAS, FLORENTINE, RAPHAEL, M O R A L E S.

MOYADAS.

'^T^elkom, vrinden! Welkom i want zo mag ik u met recht noemen.

R A P H A E L.

Ik dank u hartelyk, Myn Heer! Ik behoef niet te vragen of dit de beminnelyke Fiorentine is, zy gelykt het pourtrait dat de dieven my hebben af'ge. nomen, als de eéne druppel op den andren de fchilder was geen vlyer, en myn vader is by my meer dan ooit dierbaar, door de keuze die hy voor my heeft gedaan, my de beminnelykfie vrouw der waereld toevoegende.

FLORENTINE.

Ik ben dankbaar voor die eere, Myn Heer Velez ! myne verdienden zyn gering, ten minde hebben my die nimmer kunnen verhovaardigen ; ik heb my altyd meer bevlytigd om myn ziei een fchoon voorkomen te geven, dan myn ligchaam.

B 5 Het

Sluiten