Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e e r s t e b e d r ij f. 3Ï

de overste.

Mijn Hemel! — Gij verbaast mij op 't hoogste! — Maar gij fpot 'er zekerlijk mede?

stormdal (hem een brief overhandigende?)

Deeze brief, dien hij mij mede gaf, zal alle verdenking van u verwijderen. de overste (den brief met de hand te rug

wijzende?) ' Neen, ik geloof U op uw woord.

stormdal. Gij zult evenwel geen brief weigeren aan te neemen, die een Vader, in zulk eene bijzondere omliandigheid, aan zijnen Zoon fchreef?

de luitenant. Waarde Broeder, de Brief. !

de overste.

Zwijg daar van.

de luitenant. Sta mij ten minften toe, om denzelven te leezen.

de overste.

Geen woord verder! (Tegens stormdal.) Mijn Heer , ik kan onmogelijk begrijpen wat mijn Vader en ik tegenswoordig aan elkander zouden te fchrijven hebben. Stel hem zijnen brief weder ter band , verzeker hem van mijne liefde en hoogachting; maar tevens van mijn leedwezen, storm-

Sluiten