is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v i] f d e b e d r ij f. 201

e e r b u r g.

Dat 'er van nu af aan een ftilftand van wapenen plaats heeft, en dat de vijandelijkheden aan beide zijden moeten ophouden.

julia.

Den Hemel zij dank, dat deeze droevige Oorlog eindelijk haast een einde zal neemen.

de overste.

Mijn Heer ! dit bericht zou mij verheugen, maar het is nog wat te vroeg.

e e r b u r g.

Hier hebt gij de verzekering, dat een Minister van uwe Republiek, reeds bij ons Hof is aangekomen. Begeert gij nog meer bewijs ?

de overste.

Het kan zijn. Maar ik heb nog geene bevelen , die de voorigen doen ophouden.

e e r b u r g.

Eu derhalven zoudt gij wel lust hebben om nog eens met ons te dansfen?

de overste.

Een man als gij, behoef ik noch ja, noch neen te zeggen ; en evenwel verftaat gij mij. volkomen.

Mevrouw borghart (tegen julia.)

Ach ! welk eene vreesfelijke koelheid heerscht 'er bij die Krijgslieden!

N 5 eer-