Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DE GELUKTE LIST, enz.

Maer anders zoudt gij zo niet redeneeren, dat verzeker ik; je, vrind.

Ik heb de wedermin van uw Zuster aen mijne kunst te danken,

En is dat geen boofdbreeken wae.rd'? 6 ia, dat cischt van mijn lier zelf de allereêlfte klanken. '

BERNARDUS.

Ik moet thans iets anders met u verhandelen; ik ben

ook aen de vrijerij, En ik denk bjnnen kort te trouwen.

JORIS.

Binnen kort trouwen! wie? gij?

Wel dat bok mij, en ik beloof je een Bruiloftsvaers, zo fraei als ik 't kan maeken.

Maer met wie ?...

JERNABDUS.

Met Conftantia. J o » n,

Wat vertel je mij

al fchoone zaeken! Daer wensen ik je geluk meê.

BERNARDUS.

Ik heb reeds het een en

ander overdacht; Maer het zou mij lief zijn dat mijn Zuster eerst, met

u, haer huwelijk valbragt. Dan is mijn huis gereed tegen dat ik met Conftantia

denk te paeren. Ik zal zo ftraks mijn voorneemen aen mijne Zuster

gaen verklaeren, En ik twijfel niet of dit jal naer haer genoegen zijn,

wijl gij haer bttufyt.

ACHT-

Sluiten