is toegevoegd aan uw favorieten.

De jaloersche vrouw, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUW. ut

mev. dorsan.

Wel tot myn ongeluk kan ik niet meer twyffelen.

d'a ranville tegen Dorfan,

Houd u nu ftandvastig.

mev. dorsan.

„ *t Is geen voorwerp van argwaan, 't is een werkltuk der verbeelding. Ik betuig u plechtig, ,, dat 'er geen oorfpronglyk van op aarde is "

Dit waaren uwe woorden Oordeel nu zelf....

Zie daar het waardig voorwerp, waarom gy zucbte; en om *t welk gy zulke fchuldige wenfchen vormde. .. . Ten laatften, zie daar de misdaad en de mede pügtigen.

d'aranville,

Verpligt Mevrouw.'

mev. dorsan.

Zeg, zyn 'er folteringen uit te denken, wreed ge. noeg om uwen onwettigen haatlyken handel naar verdienfien te ftraffen. En gy, braave vrienden, befchermers van zyne ondeugd, kent gy den prys, welke uwe waardige dienften beloonen kan? Spreek,

d'aranville.

Voor my, die op uw gefchreeuw niet het minfle vreeze. Ik verklaar u te gelooven, dat niets in ftaat js den gewichtigen dienst, welken ik hem meende te H 5 doen,