Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«6 TARTUFFE of de HUICHELAAR j

En 't is genoeg dat zulks befloten is by my.

Marianne.

Maar Vader! ...

Orgon.

'k Hoop dat geu zultvaardiglaatenvinden, 'k Wil door deez'band TartufTe aan myn gellacht verbin-. 'tIs een gedaane zaak: gy word in'tkort een paar.(den. 't Is waar, gy zyt verlooft, doch . . .

Dorine gewaar wordenden

* TWEEDE TOONEEL.

Orgon, Marianne, Dorine.

Orgon, tegen Dorine,

Gy,wat doet gy daar?Cken? Moet uw nieuwsgierigheid myn gramfchap weêr ontfte-. Wie geeft u vryheid hier te luiftren wat wy fpreeken ? Dorine.

Ik weet niet of't gerucht geraapt is by de gis, En onder 't volk gezaaid, dan of het waarheidis. (wen.: Maar 'k heb zo wat [gehoord van 't nieuwtje van dit trouDoch'k heb 't voor achterklap en beuzelpraat gehouwen. Orgo n.

Komt u die zaak zo ongelooflyk vóór? -

Do rin e.

Zo zeer,

Dat ik, al zwoert gy 't zelf, uniet geloof, Mynbeer! Orgon.

Ik weet wel raad om u geloviger te maaken. Dorine.

Ja? gy komt ons hier met fabeltjes vermaaken. Orgon.

Het is geen fabel: maar het zal in'tkort gefchiên.

Or-,

Sluiten