is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport wegens den staat van 'slands schepen van oorlog en kleinere vaartuigen tot den zeedienst betreklyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEPEN van OORLOG. 39

Tot de noodige reparatie , indien zy bswcrkftellig4 wierd, zouden vereischt worden

Iio Eike Balken . , ' ■ \f a4>4°<?

-25 . Roeden . . . i55°°

120 Krammers . . • I3»3°°

70 Knie's in foorten . ... 4,200

qo Planken -van 4* duimen . . 2,250

2oQ 4 • • lo'o0°

20 3§ ... 700

130 » 3 • ' 3>3°o

300 Greene Dekdeelen in foorten . . 2,300* Hout voor het Befchietwerk . . . 7,000 Grof Yzcr, Spykers, Pik, Werk, enz. 19,000 Hier by de arbeidsloonen voor 80 mannen geduurende 26 weeken, omtrent 19,000

Aan materiaalen en arbeidsloonen !ƒ 106,950

Verder wegens ontbreekende behoeften.

Aan Rondhout ... » 15,000

Zeilen 7,200

, Touwwerk . . • 33^000

Blokwerk . , . 4 000

Vaatwerk . . . 3,000

—«— Vaartuigen . ... 2,000

Ballast . '» 11,200

Koper , . i'S 000

Zamen f197,350

DELFT..

Gebouwd voor hei Collegie van de Maas, in hei Jaar 1782 , en liggcv.de te Vlis fingen.

Dit Schip heeft geene zichtbaar? gebreken.

C 4 Al-