is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï76-)

Parysenaar.

Neem my niet kwalyk, dat ik u in de rede val, maar ik kan onmogelyk verdragen L van gerustheid fpnekt ' Ve,dra^ ^ gY |ich uwe Natie I ^00^^^

4 1 ~ lloe 1S het móo-e "k

dat iemand buiten bekommering is, van alles ziet beroovcn, en onophoudc vk i gcvoeligite Hagen voelt toemeten? {"ever, dat misfchien een groot gedeelte uwe? Nane met meer de vryheid weet te waardee ,p voor welke zy voorheen goed en itd

^enen^km^/^^' Se^honden,tm £

belöpmng hebben te hopen. * ' g

Hollander.

^JfjZ V"'end! W fmert cfts> & men by alle "Stl n^if^ Ü ~~

Parysenaar.

my dat sy den fpyker zoo op den kop Haat.

"et is met buitengemeen,- by andere hC% Na-