Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

040

kis, het welk de Negers hierDabbedabbe noemen, Turksch koren, vrugten, hout enz. Alle foorten van koopmanfchap mogen de vrouwen bij de hand neemen, den flaavenhandel uitgezonderd, Welke de zaak der mannen is.

De Koning van Dahomet, is, op zijn Africaansch, zeer magtig, federt dat de grootfte Koning,Tru. ro Audati, die in 't begin flegts een gemeen Kabosfiër was, het groote Koningrijk Ardra, en vervolgens Fida veroverde, en zig onderwierp. Alhoewel nu verfcheide Koningen onder hein ftaan, en hem jaarlijkfche fchattingen moeten betaalen, zijn 'er egter grootere Vorsten in het Land, welken hij zelf fchatting moet geeven, bij Voorbeeld, den Koning van Benin. Deze is, waarfchijnlijk, de grootfte Koning in Guinea. 7A\n Rijk ligt van hier af, oostelijk, aan den zeekant: voords de Ahos, eene zeer talrijke Natie, welke noordwaards tegen over het Koningrijk Dahomet woont, en wier krijgsvolk enkel uit ruiters beftaat.

Van dien truro audati verhaald men, dat hij, eens van de Aijos op het open veld in het naauw gebragt, en in gevaar zijnde, door des vijands Cavallerie omcingeld te worden, om dat hij 'er zelf geene had, door eene krijgslist de overwinning zogt te behaalen, welke hem anders zoude mislukt zijn. Hij had naamlijk in zijn Leger eene groote menigte van Europeïfche Waaien, en daar onder eene taamelijke hoeveelheid

bran-

Sluiten