Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39- )

geinventarifeert: Doch, daar de Stad in het jaar 1585 aan de zijde van den afgezworen Hertog, den Koning van Hispanien, wierdt gebragt, bleef de Kerk aan het Capittel, tot dat in den jaare 1591 de Stad wierdt gereduceert aan de zijde der Staten, wanneer men de Kerk, in het einde van dat jaar, dien van den hervormden Godsdienst wederom inruimde. Het Capittel wierdt vernietigd; de goederen ten behoeve van de Stad («) aangeflagen; het zilvervaatwerk (b) naar Amfterdam verzonden en verkocht; de (c) Beelden der Heiligen, met pikkransfen verfierd, opentlijk op de Markt verbrand, enz. Maar in den jaare 1672, toen de Stad door de heirmagt van lodewyk den XIV was ingenomen, wierdt de

Kerk

Qa) Onder deeze waren de Thienden te Hees, de Hater:fcke Thienden voor de helfte; het derde deel van de Thienden te Beuningen; de Ficarie-Thiend, en de fmalle Thienden aldaar; een vierde gedeelte in het veer over de Waal met den uitgang van dertig ma'lder haver, enz.

(£) Raadfign. 6, 7 Junii, 19, 31 Julii 1592.

(e) Bij de beeldvorming in den jaare 1566 waren reeds veele beelden verbrijzeld.

Sluiten