Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

A. en B.

o Ja! zoo was Zijn welbehagen!

Schoon Hij 't Heel-Al verdelgen kon, Zien Christnen 't blijk van zijne liefde dagen,

Zoo vaak zij 't rijzen zien der Zon!

Solo.

Zoo vrolijk rees de Zon, toen Jefus,

Na 't ftrijden, 't graf verliet!

Nooit baart een morgen, na dien uchtend,

Den Christen waar verdriet! ■

De Dood mag eens ons keetnen, boejen: -—

Dit zelfs is zegening! ■

Want Jefus drijft haar voor Zijn wagen,

Als overwouneling! —■

Choor.

Ja! Jefus drijft haar voor Zijn wagen, Als overwonneling! —-

Sluiten