Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&l6 De Huwlykse Vergelding.

vragen, wie van ons beiden het recht heeft, om zich te laten fcheiden (Zij vertrekt met een en. fchuldig gelaet,)

Dorman. (Zoon) Welnu Heer Comrnisfarisl Wat zegt gij nu? Freumund.

Wat ik nu zeg? dat ik in 't geheel niets

zeg —— maer dat mijne Vrouw eene

Dorman (Zoon) (driftig) Spreek dat woord niet uit, mijn Heerl of gy vindt in mij den verdediger uwer Vrouw, en dat wel op leven en dood.

Fre ümünd,

In u? Ei kijk dien windbuil. Voor de Vrouw

legt hij op den knien, en den man wil hij vermoorden . Waerom? dewijl die niet lijden wil, dat

men voor haer op de knien legt. — Weet gij wat,

jonge Heer Dorman, blijf voordtaen uit mijn huis

veritaet gij mij noch ik, noch mijne Vrouw,

hebben geen van beiden uwe vifites nodig ?

Dorman (Zoon) Uwe Vrouw is eene brave, deugdzaeme Vrouw.

Freumund. Ondcrdanigfte dienaer! zij moet het ook blijven.

En juist daerom jonge verliefde ridder verfta

ik niet, dat gij voordtaen in mijn huis komt. — Ik heb u immers niet verzogt •—— en zal u nooit

ver-

Sluiten