Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 29 ).<

.maaken, en het my mogelyk was, niet meer te denken. . . Doch het verwondert u zeker, my in dezen ftand geplaatst te vinden. . .

Mevr. senneterrb.

En waarom dat?

suzette.

De wyze , waar op wy deze fchatten vergaderd hebben, is zeer eenvouwig. De man, aan wien gy my uithuwde, begon eerst koophandel in het klein te doen, waar toe hy den bruits-fcbat, die ray door u ten huwelyk gegeven was, gebruikte. Allengs breidde zich deze handel meer en meer uit. Myn man, die den naam van Dépreval aannam , begaf zich vervolgends naar Parys, in den tyd, dat men met voordeel iets konde ondernemen. Alles, wat hy deed, gelukte hem. Doch te midden van dezen voor' fpoed ftierf hy op het onverwagtst. Zo lang hy leefde , onderwierp ik my aan myn lot, bleef myne pligten met allen yver betragten, en verborg in het binjienfte van myn hart eene neiging, welke egter nog geftadig vuuriger werd. Doch ik verhaal u myne lotgevallen , daar ik my met de uwe alleen behoorde be» zig te houden. . .

Mevr. senneterre.

Helaas! myne dierbaare vriendin, tcrwyl het lot h met gunsten overlaadde, beroofde het my in tegendeel van alles, wat ik bezat. Myne plantages op St. Domin-

Sluiten