Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S L T S P E L. 35

Mevrouw kerlebon. Gy weet de verdeeling zeer wel tot uw voordeel te fchikken, maar wy hebben ook oogen.

sophia.

Maar moeder

duperron. Gy wilt u ten mynen kosten ryk makea.

antony kerlebon.

Zacht i zacht neef!

McvrOUW kerlebon.

Wacht ten minsten met twisten, tot dat wy aen de verdeeling zyn.

antony kerlebon.

Ja, ais wy daartoe komen, daii neem ik 't op my, om u allen te vrede te ftcllen. Ik zal alles zodanig fchikken, dat niemand iets te zeggen zal hebben.

sophia.

Dan zal hy "t wel moeten overleggen.

antony kerlebon.

Laaten wy een oogenblik de nalaatenfchap van den armen Antony daar; gy fchynt allen zo beseerig , of gy 't maar zo om te neemen had. Sprdeken wy eens van zyn dood, van zyn fchipbreuk ? Mevrouw kerlebon. Ach! laaten wy ons hartzeer niet vernieuwen.

duperron. Waarom ons droefgeestig maken?

C s **•

Sluiten