is toegevoegd aan uw favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIEËN. f)i

Als i ffi ƒo tf 7«; 3 kost,wat kosten dan 36 ffi en 12 onc. Langs den gewonnen weg. Met timtall. breuk, voluit

1 ffi ffi onc ƒ lt p. ffi ffi ƒ f'

1:36, 12 = a,7,8:* 1:36,75=2,375;*

'—77~ 20 ~ 2-37S 4 36| - J$ ££

47 18-,75

147 _/2 25725

J! 951 1 025

735

J--3 87,28125

13965 af 0,25 = 5 ftuW.

4/~a o,o3l25=ÏOpenn.

2/ j Komtvolmaaktlijk,'cn mctmin-

174I5Ê ftlliv. der m°eite dan langs den ge-

——-!■ 8 I woonen weg

ƒ87 *5* 10. I fs7; 5 *, 10.

Zie hier het zelve voorftel nog eens met bovengemelde kunstgreep een weinig minder naauwkeurig opgelost. ( §. 726.)

ffi ffi ff

Hier worden nu 1 : 36,75 = 2,375 : x nog minder getal- 573,2

merken tot de op- < ,

losfing gebeezigd, 7350 en echter verfchilt 11025 de uitkomst flechts 2569

2 penningen, of eene 180

eenige duit van de

w'iare. ƒ87,274

Zo ziet Gi| dan, af 0,25 = 5 ftuivers.

gelijk ik reeds boven

(§. 724.1.) gezegd ' ©,024 = 8 penningen, heb s dat deeze hau- ten naasten bij.

del-