Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZELSCHAP." 20

Ié Mekens willen het - gy moet dien eerkrans draagen: Zij zullen van uw daan door heel de buurt gewaagen. — Ga voord op 't heldenpad; verfamel kundigheên,' Die u mee dapperheid naar hooger post doen treên. Verdienden maaken groot - doe eens der wereld hooren: De zoon van Kalbas is tot Admiraal verkooren! Dat zo uw beeldnis eens bij Neerlands helden praal. Door heldenijver werdc De' Ruiter Admiraal. De naam van Batavier doe eens den Brit verfebikken. Het zelfde heldenvuur, dat vonkte uitZoutmansblikken. Ontgloei der Batten hart — en draal dien roover blind; Dat hij in eik Matroos een Hein -— een Ruiter vind'! 'Haast zie 'k een tweden flag tot Neerlands heil geflagen; 'K zie Batoos zoonen koen' voor Vrijheid 't leeven waagen: Ja Waterhelden ! boeit dien dwingeland der Zee, Vernielt der Britten Vloot, en brengt de wrakken mee. Ja.'k hoor die roovers al,die nu van moordzucht ichreeuwen,

Uitgillen in den nood: de Batavier s zijn leeuwen'.—' Blijf dan, mijn jongeling! blijf dan denzelfden held, Zo wordt uw dapperheid alom met lof vermeld; En keert gij loevend weer, gij zult met glorie leeven;■ 'Dan zal een Mhooner krans uw heldenkruin omgeven — 't Bataaffche meisjen, dat alleen een held bekoort, En op wier wangen vlugs het fchoonde roosjen gloort, Wanneer een heldre draal uit jonge heldenblikken ( Die laffe dweepders niet verrukken maar verfchrikken) Op 't maagdlijk wezen valt — datmeisjen , braave Piet! Zal toonen dat ze u mint —dit wacht' eenlaaghart niet. Deez' meisjens zullen u in bei haare armen drukken;

Dit

Sluiten