is toegevoegd aan uw favorieten.

De optimist; of Alles wél. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 71

Hy mint zwaarmoedigheid; en mooglyk dat die aart Hem net zo veel geluk, als my de myne baart. ELFDE TO O N E E L.

DE PLINVILLE, BELFORT. DE PLINVILLE.

Mvn vrind Belfort! 'k moet iets bekoorlyks u ontdekken, paf nog voor Morinval uwe achting op zal wekken. Gv hebt myn ongeluk gehoord?

BELFORT.

ó Ja, Mynheer! Het grieft my, en ik kwam alleen om...

DE PLINVILLE.

'k Dank u zeer,

ïk heb 't aan Morinval verteld, en, wie Icon't denken! Hy wil nochtans zyn hand aan myne Dochter fchenken.

BELFORT.

Is 't mooglyk? hy!

DE P LINVILLE.

Befchonwhoe my 't geluk verzelt: 'k Zie voort een' kleinen ramp door grooter heil herfleld Vaar wel; 'k ga naar myn Vrouw: 'kzal alles haar doen hooren.

TWAALF DE T O O N E E L. BELFORT» alkenOnweetend geeft hy my den doodfteek. 'k Ben verloren. Welaan! vertrekken wy. Zie daar het uur van druk! 'k Wil geen getuige zyn van Morinvals geluk. Van zyn geluk? .'. Maar kon hy haar in ernst behaagen? , 'k Meen dat myne oogen daar het tegendee van zagen, Deez' morgen nog... Misfchienheb ikmyzelv misleid . Eén woord, één lonk, één zucht, zo vol van tederheid.. Maar neen; verbannen wy dU onbedacht vemo;«™wt