Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 3

En dat aandoen-lyk lied, zo aardig, Dat ieder 't zingt, elks liefde waardig.

Met nadruk. Ja; dat aandoenlyk lied, zo aardig, Waarin verhaald word door wat list Blondel Richard te redden wist. DE MEISJES. Ik ken dat lied : 'k breng 't my te binnéri. Zeg, wanneer of men zal beginnen? Ik zal 't gaan zien. Het moet gefchicn. C II O O R. Ach! wat vermaak! enz.

DE SCHOUT. Wyl deeze kermis, die de Landheer allé jaareh Op zyn' geboortedag laat vieren by 't kasteel, Betrouwd is aan myn zorg, zal elk wat ik beveel Naarkomen: 'k wil de rust en veiligheid bewaaren. De groote poort blyv' toe; eu deeze worde alleen Ontfloten op myn' last.

JACQUES.

Gy zult, zo 'k meen, De inborelingen , en geen andren , binnen laaten. De voorrang komt hen toe, Mynheer!

Vooral de zulken, die...

Hy doet het teeken van betaaïen.

. DE SCHOUT.

Vast; want het fpeet me zee A 2 Dat

Sluiten