Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DE TWEE JONGE SAVOJARDS, Dat ik 't begryp: zy zyn zo gul en zo lieftallig, In doen en fpreeken zo inncemende en bevallig, Dat ik wel heb gedacht dat ge u genoopt zoud zien Om hen uw' byftand aan te biên* De VERSEUIL. Zois't, Clermont: maar'k wil, vóór alle zaaken, Verzekerd zyn dat zy 't verdienen ; en gy moet My hierin helpen. Ik had van myzelv' geen goed. Door arbeid is het my gelukt fortuin te maaken: 'k Verkreeg, door 't dienen van myn Vaderland, en eer En rykdom; en ik hoopte, toen ik weêr Te rug ben uit Amerika gekomen, Al myn geluk en geld te deelen met Myn' Broeder: maar, helaas!...

CLERMONT.

Naar 't geen gy hebt vernomen Van dien Micheli, moet hy dood zyn. Zynportret,

Dat hy by uw vertrek u heeft gezonden, Elyft u flechts over. Aan zyn kleeding in't fchildry Word geen bewys van een' vermogend' man gevonden. DE VERSEUIL. Dat pand van zyne liefde is m,y van veel waardy.

CLERMONT. Gy liet het zo als *t was: men weet zeer wel dat gy Uw arm gedacht niet wilt verzaaken. DE VERSEUIL.

Ach! waarom is 'er geeil die zich bekend komt maaken l

Maar

Sluiten