is toegevoegd aan uw favorieten.

Gaston en Bayard, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 89

Tegen Bayard. (vrind 1

'k Wacht, voor dien Rerken wal, uw hulp en raad, myn Wat baat Nemours de zege, alsgy nietmeê verwintï

bayard, hem by de hand vattende. Ga; maar bedwing uw'moed: gy, die niet weet vaii

zwichten,

Acht niets door u verricht,zolang ge iets kunt verrichten: Gy,wien reeds de eer haar' prys aan 't eind' der loopbaan geeft,

Hebt, in een' korten tyd, voor de eeuwigheid geleefd; Maar denk dat zich uw moed ligt kan te veel vermeeten, En ge, in den fchoot der zege, uzelven kunt vergeeten.

EINDE.

De