is toegevoegd aan uw favorieten.

Eulalia Meinau, of De gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8s

EULALIA MEINAU,

MEINAU.

Herftel u, myn vrind ! uw hart klopt geweldig.

HORST.

Het klopt maar voor één fchepfel, voor u! Meinau , myn ligchaam kan Hechts van u fcheiden, myne ziel nooit.

MEINAU.

Herinnert gy u noch wel, Horst! dus Honden wy eens aan den Rhyn, en zwoeren elkander een broederlyk verbond.

HORST.

ö, Duidelyk! en hoe was onze zinfpreuk ? —- Vrindfchap, liefde, bewustzyn.

MEINAU.

Liefde ? Ja, zo was het, vrindfchap en bewustzyn blyven my ltandvastig by, terwyl ik als een offer der liefde valle. Liefde! ik wil niet ondankbaar tegen u zyn; gy maakte my eens gelukkig, en zyt voor den mensch, wat de daauw voor de verzengde vrucht is: verkwikking. My, helaas! bragt gy aan 't verderf. Eulalia! ik heb u vergeven, en fmeek God, dar zyne genade dit ook wil doen ! (Met diepen eerbied, en de oogen naar boven geflagen.) Erbarm u , geducht Wezen ! Vergeef haar, verminder haar lyden, en Hort myn bloed niet over hare ziel! Straf haar niet in hare kinderen! Wend alle onheilen van die tedere fchepfels, die my vader noemen! Wanneer het uwe Voorzienigheid behaagt dat deze dag de dag zy, die my voor uw' richteritoel voert, ach! zyt gy dan hun vader ! (Eenige ftilte, en vervolgens zeer ontfteldl) Horst! hoort gy? daar ryd een wagen van huis af: het is myn zoon. ö, Nu gevoel ik eerst dat ik vader ben.

HORST.

Kom, wy moeten vertrekken: de dag breekt aan.

MEINAU.

Hy behoort my niet meer; hy is weg; een vreemdeling , een betaalde huurling word nu zyn vader.

HORST.

Kom, Meinau!

MEI-