is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Kuik en Kunigonde; vaderlandsch helden-spel. In vyf bedryven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ! If2 >

té komen, neemt den briefop; vestigt eenen vor~ - fchenden blik op het .opfchrift, en toont de hand » ■ te herkennen. - '.

„Almagtig . . . eeuwig opperwezen! — Hij vliegt Vlugtig met zijne oogen over het papier, verbleekt, en loost een diepen zugt. —• ó GölH ... ó Vod.' ... dus is dan eindelijk mijn lot, het lot van mijne kunigonde en dat van ons onfchuldig, bejammerenswaardig kroost beflist! .., ó Ondoorgrondelijke voorzienigheid ! - wel aan . . . gij hebt het dus gewild . . ; fchenk .. . fchenk mij thans flegts moed en kragten, dat ik dezen ijzelijkften, deez' gedugtften van alle flagen — een flag, die mij bijkans verplet,

ilandvastig en zonder morren drage! Helaas!

mijne vrienden! . .. helaas! ... het is ,met mijne' zo* onuitfprekelijge beminde kunigonde en onze telgjes—Ó fmart! . . . ó foltering! . . . vergeef het • mij — ik ben een mensch ... ik ben ook echtgenoot, ik ben ook vader — helaas! ... net is met

deze lievelingen van mijn hart gedaan! . . . Hoor

hoor, indien gij kunt — hoor, wat dit ijzelijk gefchrift mij meldt — hoor het, en — deel in mijne jammeren. — Hij leest. —

Met eene tzidderende hand , voortreffelijkfte en grootfte van uw geflacht, bewondering waardige elvride! fchrijve ik deze regels voor u ter neder! Bedaar ... ai! maatig, kan het zijn, uw .rouw, en denk, dat het de hand van eenen vader is, welke • . 'al-