Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

daar hij door den Keulfchen Nuntins en anderen met dien naam genoemd word. Een van die ftukken, daar Sasboldus verklaart, dat hij de plaatsvan den Aartsbisfchop als Vikarisbekleed, zullen wij hier bij voorkeur vertoonen om dat 'er Haarlems Kerkenraad of Kapittel in vermeld word. In de jaaren 1600 en 1601 rees 'er eenig gefchil tusfchen het Kapittel van Haarlem en Sa.beldus. De Heer Kopal> algemeen Vikaris van 't Haarlemfche Bisdom , was den 2. October 1599 overleden. Al meer dan vijfden maanden waren 'er federt verloopen, zonder dat het Kapittel een anderen in zijne plaats had aangefteld, daar zulks echter volgens de Kerkvergadering van Trenten binnen de acht dagen geleideden moet. en, in gebreke van dien , word de Aartsbisfchop der Provintie gemagtigd om voor deze reis de aanftelling zelve te doen. Sasboldus, als generaal Vikaris van Utrecht de plaats des Aartsbisfchops bekleedende, heeft Albert Eggius tot algemecnen Vikaris van Haarlem aangeftel. Dit verwekte eenig misnoegen. Waarem Sasboldus den 24 January 1601 aan den Heer Zaffius , Proost van 't Haarlems KaB ó pi^

Sluiten