Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 DE WANHOOP E NDE CORPORAAL.

sergeant

Maar de ergfte aller plagen Is de ontcvreedenheid, weet gy dat wel ? -— luct ha kt, op de Corporaal wyzende* Een Man

Als hy, die op een top geheel de Krygsdienst kan,

Die moe?t men, hymen zak, in 't eere kleed tcch fteeken.

hospes.

Ja 't gantfche Waereld rond, is immers volg:breken,

(tegen de Corporaal) Misfchien wordt gy Sergeant van de oude Luidjes, Vriend!

Of invalides...

lugthart.

Hy heeft beter post verdient!

Wat duivel! was 't aan my.'k zou hem Kaptein nog maaken,

En wef van dezen dag zou hydie vreugdefmaaken.

hospes, ter zyden. Dan kon hy op een ftoel nog zitten aan de poort,

En voeren, als Sergant, by de oude lui het

woord:

corporaal.

Als ik na veertig jaar ook eerst kan avanfeeren,

Dau

Sluiten