Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa MENSCHENHAAT en BEROUW.

men hofmeester is waarlijk niet te verachten-

maar —

eulalia. ,

Nu, maar?

bitterman.

Men weet tcch niet wie hij is; geen mensch kan wijs uit hem worden. Ik heb den duivel van zijn geld, wanneer hij mij voor eiken ftuiver kwellen wil.

eulalia.

Hij kwelt u! waar mede?

bitterm a n.

Breek ik niet al federt eenige maanden te vergeefs mijn kop, om agter het geheim te komen ? Nog onlangs kreeg ik een brief uit Spanjen, waarin men mij meldde, dat in deeze ftreeken zich een fpion ophield, en naar de befchrijving — eulalia; lagckend.

Ligt mogelijk! De koning van Spanjen heeft van uwe voortreflijke fchaapfekkerij gehoord ; en daar zijne eigene fchaapen niet veel deugen, zo wil hij u die kunstgreepen laaten afloeren. Neen, lieve Heer Bitterman! laat den vreemden geheimzinnïgen man toch met vreede. Hij is mij trouwends nooit ontmoet, en ik ben ook niet nieuwsgierig om hem te zien; maar alles, wat ik van hem hoore, characterifèert hem als een mensch, dien men overal wel lijden kan. — Hij leeft liil en vreedfaam.

bit-

Sluiten