is toegevoegd aan uw favorieten.

Dictionnaire portatif de phrases et de proverbes Français = Hand-woordenboek van eigenaartige Fransche spreekwyzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHRASIOLOGIQUE PORTATIF.

in

DEC. i

Donner une déclaration de fon bien, eene opgave doen; eene lijst van zijne goederen geeven.

Cest fon ennemi déclaré, het is zijn openbaare of gezworene vijand.

Déclarer fa penfée a unami, zijne gedagten aan eenen vriend verklaaren.

Déclarer les marckandifes a la douane, de waaren aan het tolhuis aangeeven.

Déclarer la guerre, den oorlog verklaaren.

Se déclarer pour quelqu'un, zich voor iemand verklaaren.

Tomber dans le déclin, in het verval raaken.

Etu fur le déclin de fes jours, \ de fon age, op het einde zijner dagen of jaaren zijn.

Sur le déclin du jour, tegen het vallen van den avond.

Le jour décline, de dag daalt of neigt zich ten avond.

Cet homme commence a décliner , die man begint afteneemen.

Ifaiman ne décline pas toujours de mime, en un même endroit de la terre , de zeilfteen wijkt niet altijd eveneens af in het zelfde gewest der aarde.

Décocher une flêche, een' pijl affchieten.

DÉcoëFFER une bouteille, eene fles openen.

II aime « déconcerter les gens, hij houdt veel van de menfehen in verlegenheid te brengen.

Déconcerter les desfeins de fes ennemis, de aanflagen zijner vijanden verijdelen.

Déconfire les ennemis, de vijanden volkomen verflaan.

DEC.

Etre tout décontenancé , geheel verzet of verlegen ftaan.

II ne découche jamais d avec elle, hij flaapt altijd bij haar; nooit laat hij haar alléén flaapen.

La fueur lui découle de toutes parts, het zweet loopt hem aan alle kanten mee droppelen af.

Découper la viande, hetvleesch aan Hukken fnijden.

Ses affaires font fort décousues , het ftaat heel flecht met zijne zaaken.

Envoyer a la découverte , op

kondfehap uitzenden. Découvrir un pot , het dekzel

van een' pot afneemen. Je lui ai tout découvert, ik

heb hem alles geopenbaard of

ontdekt.

Le tems fe découvre, het weêr klaart op.

Parler h découvert, onbewimpeld, rond uit, fpreeken.

Découvrir une maifon, het dak van een huis neemen.

Découvrez vous ! zet uw' hoed af!

& découvrir è une perfonne, zich bij iemand uiten; zich aan iemand openbaaren.

Cela fe découvrira avec le tems, dat zal met er tijd wel ontdekt worden, wel aan den dag komen.

Vendre une terre par décret, eenig land door het gerecht, of ten overftaan van het gerecht, voor de fchulden verkoopen.

Etre dans un vtcRi public, in eene algemeene verachting zijn.

Décrier la monnoie, 't geld afzetten.