Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHRASIOLOGIQÜE PORTATIF.

233

OFF.

II j-'offence du moindre mot, hij belgt zich, hij wordt kwaad, op het minrte woord.

Se tenir offensé, zich beiedigd achten.

Offenser Dieu, tegen God zondigen.

Rendre un bon ou un mauvais office d quelqu'un, iemand een' goeden dienst of een' ondienst doen.

II est de /'office du juge de rendre juftice, hst is de zaak, het werK of de pligt, van eenen rechter om recht te doen.

Cet homme est fort officieus , die man is zeer gedienftig of dienstvaardig.

Vendre des sneubles au plus offrant , huisraad aan den meestbiedenden verkoopen.

J'ai été pris au mot d ma première offre , men heeft het mij voor mijn eerfte bod gelaten.

Offrir fes fervices a quelqu'un , iemand zijnen dienst aanbieden.

S'offrir d faire une chofe, zich aanbieden om iet te doen.

Offrir mille écus d'une terre, duizend kroonen voor een landgoed bieden.

L'occafion i'oFFRE , de gelégenheid doet zich op, biedt zich aan.

Qu'est ce qui j'offre d ma vuel wat vertoont zi,ch voor mijne oogen!

Cette maifon offusque la vue, dit huis beneemt of belemmert het gezicht.

Vous m'oFFu^QUEz, gij beneemt

mij het licht. Une trop grande clarté offusque 1 J

een al te fterk licnt verblindt.

OFF. OIN. OIS. OMB.

Cette conduite offusque fa réputation, dit gedrag verdonkert , bezwalkt of krenkt, zijnen goeden naam.

Il a le cerveau offusque par les fumées dn vin, zijne bersfenen zijn door de wijn-dampen bedwelmd.

Oindre une perfonne cïhuile, iemand met olij zalven.

Etre comme /'oiseau fur la branche, als een vogel op den tak zitten *, in onzekerheid zijn ; geen vaste woonftede of verblijf hebben.

Tirer d /'oiseau., naar den papegaai fchieten.

La belle plumefait le bel oiseau, de fchoone veêren maaken den fchoonen vogel ; de kleêren maaken den man.

Nous avons battu les buisfons et un autre a pris les oiseaux, wij hebben de doornbosfchen geflagen en een ander heeft

; de vogelen genomen , dat is: wij hebben de moeite genomen en een ander heeft 'er de voordeelen van genoten.

Ce riest pas viande pour vos oiseaux, het is geen vleesch voor uwe vogels; het is geen fpek voor uwen bek; gij zult 'er niets van krijgen.

Mener une vie oisive, een luij, ledig, leven leiden.

Cest de l'argent oisif, het is renteloos geld.

II y a de /'ombrage dans ce jardin, er is lommer in dien tuin.

Prendre de /'ombrage, argwaan fcheppen , krijgen of opvatte i.

P 5 Don-

Sluiten