Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Elsevier! die naem is heilig;

daer hij 't vrije hart verrukt', En den Vaderlandfrerrader

't angftig* geweten drukt, Ja, mijn lier zal voor u fpelen ,

voor u fpelen, fiere Held! Die u voor der Volken regten

moedig in de brcsfe (lelt; Die niet heult met flaefïche Grootcn,

aen 't belang van 't Hof gewijd, Maer een eerlijk, een regtfchapen

burgervriend en Vader zijt. Vleijerij biedt u geene offers;

ze is mijn grootfie vijandin

Ja, ik zou mij zelf vervloeken,

Sloop zij mijne borst ooit in.

Sluiten