is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen gedaan in de maatschappij Felix Meritis te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 69

na den Sondvloed toen de Weereld veele Eeuwen reeds geftaan had, het Vleesch te beveelen en niet terftond na de fchepping van den Menfch: En of fchoon ons deeze reede niet duidelijk blijkt het is daarom geen bewijs dat dezelve 'er niet is, te meer als men kan bewijzen zoo als reeds gefchied is dat men veele. Eeuwen zonder Vleesch geleeft heeft, vloeit daar uit van zelfs voort dat men het Vleesch altoos had kunnen misfen, en dat dus bijzondere reede van dien tijd als de oorfaak van dat bevel kan en mag befchouwt worden. En indien het geoorloofd zij eenige gillingen hier omtrent te maken, zou dan de Sondvloed die een algemeene verwoefting aan de Aarde en dus ook aan het rijk der planten had te weeggebragt, het gebruik van 't vleesch terftond na den Sondvloed niet meerder noodfakelijk maken, doch daar een bevel toe nodig was om zulks te gebruiken als iets dat dus verre noch niet door hen gebruikt was.

Of dat dit bevel van God nopens het vleesch voor de Joden zeer gefchikt was tot eene krachtige waarfchuwing teegens de afgoderij met de Dieren.

E 3 Zij